About Us! 

welsh flag.jpg
Sally and Huw the beeswax Fabric Wraps Team

I'm Sally and my husband (also known as the post boy!) is Huw. We are lucky enough to live and work on the beautiful Isle of Anglesey and realise how fortunate we are to live the life we have here given that we love the outdoors.

Beeswax Fabric Wraps started in 2018 when we decided we needed to reduce the amount of single use plastic we were using at home. Sally started to make beeswax wraps for us, then for our friends and family until it eventually grew into the business we have today.

Sally loves fabric and sewing so deciding to add other reusable items like the bread bags to our shop was an easy decision!

Beeswax Wraps Pets

When we are not waxing, sewing or making we can be found in our garden growing salad and herbs for us and the bunnies Pebble and Herbie! The cats often come out with us to explore! Recently we have started to make bird boxes, bee hotels and wildlife areas in the garden.

We also support a local charity called Snowdonia Donkeys who do great work helping children reach their true potential. 20% from every sale from the Donkey Collection goes to help this amazing charity.

Huw has been known to help me out when things get busy but he also has his own business Ynys Twca. He teaches kayaking and bushcraft and he makes the coffee scoops and other wooden items, some of which can be found in our shop.

bee hotel.jpg

Amdanom ni!

 

Sally ydw i a Huw (sydd hefyd yn cael ei alw yn Post Boy!), yw fy ngŵr. Rydym yn ddigon ffodus i fyw a gweithio yn ardal hyfryd Ynys Môn, ac yn sylweddoli pa mor ffodus ydym ni i fyw'r bywyd sydd gennym yma o gofio ein bod yn caru'r awyr agored.

Dechreuodd Ffabrig Cwyr Gwenyn yn 2018 pan benderfynais fod angen i ni leihau faint o blastig untro yr oeddem yn ei ddefnyddio gartref. Dechreuais wneud amlapiau cwyr gwenyn i mi fy hun, yna i'm ffrindiau a'm teulu nes iddo dyfu i'r busnes sydd gennyf heddiw yn y pen draw.

Rwy’n caru ffabrig a gwnïo felly roedd penderfynu ychwanegu eitemau ailddefnyddiadwy eraill i’n siop, fel y bagiau bara, yn benderfyniad hawdd!

Snowdonia Donkeys our adopted charity

Pan nad ydw i'n cwyro neu'n gwnïo, gallwch ddod o hyd i mi yn tyfu blodau dant y llew ar gyfer ein cwningod, Pebble a Herbie, neu’n cael cwtch gydag un o'n cathod, Poppy a Sam!

Rydym hefyd yn cefnogi elusen leol o'r enw Snowdonia Donkeys sy'n gwneud gwaith gwych i helpu plant i gyrraedd eu gwir botensial. Mae 20% o bob gwerthiant o Gasgliad yr Asyn yn mynd i helpu'r elusen anhygoel hon.

Mae Huw yn fy helpu o bryd i’w gilydd pan fydd pethau'n mynd yn brysur ond mae ganddo hefyd ei fusnes ei hun, Ynys Twca. Mae'n dysgu caiacio a gwylltgrefft i bobl ac mae'n gwneud y sgwpiau coffi ac eitemau pren eraill, y mae rhai ohonynt i'w gweld yn ein siop.

Ynys Twca Products