Add one of these info cards to your order for free and you will receive an email with a PDF file to print out at home. So now you can...

 

Bake some brownies or flapjacks or make some chocolate truffles to send to someone special, wrap them in a beeswax wrap and add the free postcard so they know how to use and care for their new wax wrap.

One present to eat immediately and one present to use for the rest of the year!

 

Or you can...

 

Wrap your gift in one of our organic cotton bags. The recipient then can choose to use the bag again as a gift bag. Or they could use the bag for buying loose fruit and veg. Or for dried foods if they have a local refill shop nearby. They could even use the bag to pack their PJ's, bed socks and eye mask for trips away!

 

Adding the print out will let them know how to use and care for their gift.

Gift PDF

£0.00Price
 • Ychwanegwch un o'r cardiau gwybodaeth yma at eich archeb am ddim a byddwch yn derbyn e-bost gyda ffeil PDF i'w hargraffu gartref. Felly nawr gallwch chi ...

  Bobi brownis neu fflapjacs neu wneud peli siocled i'w hanfon at rywun arbennig, eu lapio nhw mewn cŵyr gwenyn ac ychwanegu’r cerdyn post am ddim fel eu bod yn gwybod sut i ddefnyddio a gofalu am eu ffabrig cŵyr newydd.

  Un anrheg i'w fwyta yn syth ac anrheg arall i'w ddefnyddio am weddill y flwyddyn!

  Neu gallwch chi...

  Lapio eich anrheg yn un o'n bagiau cotwm organig. Yna gall y sawl sy’n derbyn y bag ddewis ei ddefnyddio eto neu fel bag anrheg. Neu gallen nhw ddefnyddio'r bag i brynu ffrwythau a llysiau rhydd. Neu ar gyfer bwydydd sych os oes ganddyn nhw siop ail-lenwi leol gerllaw. Gallen nhw hyd yn oed ddefnyddio'r bag i bacio eu pyjamas, eu sanau gwely a’u mwgwd llygaid pan maen nhw’n mynd ar wyliau!

   

  Bydd ychwanegu'r cerdyn gwybodaeth yn rhoi gwybod iddyn nhw sut i ddefnyddio a gofalu am eu hanrheg.