Beeswax Adventures!

cymraeg welsh flag.jpg

Ever since we started making wraps in 2018 we've been taking our wraps out on adventures with us. These aren't always big adventures, we don't think they need to be, mini adventures can be just as much fun. We started taking photos (we think everything is a photo opportunity, as my Mum likes to point out to us!) and sharing them in our stories. Then some of you wonderful people started sending us photos of your adventures and we absolutely loved it.

 

So, #beeswaxadventures began. Currently we have almost 140 pins in the map, all representing a place the wraps have been snapped whilst out and about. There are clusters of pins around North Wales but we also have them as far as Western Australia and the Caribbean. As high as up Mount Toubkal in North Africa and on glaciers in Austria!

We love to see them and definitely need pins in new places. So to join in, post your photo of your wrap (you can be in it if you like!) on our Facebook Page and share it in your stories, just don't forget to tag us so we see it by using the hashtag #beeswaxadventures. You can also email us the photo or send them as a direct message on the page. The best ones will be added to our gallery so don't forget to tell us where it was taken too!

Anturiaethau Cwyr Gwenyn!

 

Ers i ni ddechrau creu deunydd lapio yn 2018, rydym wedi bod yn mynd â'n deunydd lapio ar anturiaethau gyda ni. Nid anturiaethau mawrion yw'r rhain bob tro, credaf nad oes angen iddynt fod, gall anturiaethau bychain fod yr un mor hwyliog. Dechreuais dynnu lluniau (rwy'n credu bod popeth yn gyfle i dynnu llun, fel y dyweda fy mam wrthyf i!) a'u rhannu yn fy straeon. Yna, dechreuodd rai ohonoch chi, bobl arbennig, anfon eich lluniau o'ch anturiaethau chithau ataf, ac roeddwn wrth fy modd.

Felly, ganwyd #beeswaxadventures. Ar hyn o bryd mae gennym bron i 140 o binnau yn y map, ac mae'r cwbl yn cynrychioli llefydd lle tynnwyd lluniau o'r deunyddiau lapio ar anturiaethau. Mae clwstwr o binnau o gwmpas gogledd Cymru ond mae pinnau hefyd mor bell â gorllewin Awstralia a'r Caribî. Mor uchel i fyny â Mynydd Toubkal yng ngogledd Affrica ac ar rewlifau yn Awstria!

Rydym wrth ein bodd yn eu gweld, ac yn sicr mae angen arnom binnau mewn lleoliadau newydd. Felly ymunwch â ni, rhannwch lun o'ch deunydd lapio (cewch fod yn y llun os hoffech chi!) ar ein tudalen Facebook a'i rannu yn eich straeon. Peidiwch ag anghofio ein tagio ni gan ddefnyddio'r hashnod #beeswaxadventures er mwyn i ni ei weld. Gallwch hefyd anfon llun atom dros e-bost neu mewn neges uniongyrchol ar y dudalen. Bydd y goreuon yn cael eu hychwanegu at ein horiel, felly peidiwch ag anghofio dweud wrthym lle cafodd y llun ei dynnu!